Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI

Eden’s Garden, s.r.o., IČ: 01982966,
sídlem Praha 4 – Podolská 1489/6a, PSČ 14700
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297559

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto Zásadách často opakují.
E-SHOP – internetová aplikace dostupná v sí\ internet, vyvinutá za účelem zobrazení, výběru a
objednání služeb zákazníkem, www.tawan\me.cz;
INFORMAČNÍ SYSTÉM – interní informační systém, který slouží k evidenci různých ak\vit v rámci
podnikání správce, včetně evidencí obsahující osobní údaje
OSOBNÍ ÚDAJ – jakékoli informace o subjektu, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo iden\fikovat
REGISTROVANÝ UŽIVATEL – subjekt údajů, který využil možnos\ zřídit a využívat uživatelský účet
dostupný na webu Správce
SPRÁVCE – určuje cíle a prostředky zpracování. Jsme to my, většinou v pozici prodávajícího naše zboží
nebo služby.
SUBJEKT ÚDAJŮ – fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o
potencionálního zákazníka
UŽIVATELSKÝ ÚČET – účet k zřízený za podmínek stanovených v obchodních podmínkách, který je
chráněn heslem zvoleným Uživatelem, mj. za účelem účas\ v Klubu Tawan
WEB – webové stránky Správce www.tawan.cz
ZPRACOVATEL – vykonává činnos\ zpracování na základě smlouvy nebo jiného pověření pro Správce
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo
soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automa\zovaných postupů, jako je
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,
vyhledání, nahlédnug, použig, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení
či zkombinování, omezení výmaz nebo zničení;
I. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce zpracovává osobní údaje registrovaných Uživatelů, jakož i svých neregistrovaných zákazníků.
Určuje cíle a prostředky zpracování.
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon, fakturační údaje, bankovní
spojení, login k uživatelskému účtu, chování v uživatelském účtu, IP adresa, cookies, údaje o
zdravotním stavu
Dobrovolně poskytnuté osobní údaje. Uživatelé poskytují dobrovolně osobní údaje Správci, a to,
jakmile se Uživatel registruje, nakupuje v E-shopu správce či jakýmkoli jiným způsobem (např. e-
mailem, telefonicky), nebo jiným obdobným způsobem.
Zvláštní kategorie osobních údajů (Citlivé osobní údaje). V případě, že si to zákazník výslovně přeje,
může Správce přiřadit k Uživatelskému účtu a informacích o zákazníkovi dobrovolně sdělenouinformaci o zdravotním stavu tak, aby mohla být Služba pravidelně poskytována s ohledem na tuto
informaci. Bez výslovného souhlasu subjektů údajů správce údaje o zdravotních omezeních svých
zákazníků nezpracovává.
Veřejně dostupné osobní údaje. Správce může zpracovávat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů
a vzájemně je kombinovat s těmi, které byly subjekty údajů správci dobrovolně poskytnuty.
Webové stránky. Správce zpracovává informace o tom, kdy subjekty údajů navšgví a prohlíží si jeho
webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, ak\vitu na webu a další informace
o interakci s našimi webovými stránkami. Tyto data můžeme shromažďovat jako součást protokolu
nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování.
Sociální sítě. Správce má profil na Facebooku a Instagramu. Veškeré informace, sdělení nebo
materiály, které jsou prostřednictvím planormy sociálních médií poskytovány, jsou poskytnuty na
vlastní nebezpečí. Správce nemůže kontrolovat všechny uživatele sociálních síg nebo dokonce
poskytovatele těchto síg. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných
planorem.
Subjekt údajů může být při použig webové stránky Správce současně přihlášen na Facebook, Google
Account, Twiper, Youtube. Správce tak umožňuje subjektu údajů sdílet své zkušenos\ s webovými
stránkami s přáteli subjektu údajů na svém profilu v rámci sociální síg. Odkaz na stránku webu správce
lze také provést odesláním přes e-mail.
II. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Všechny zmíněné kategorie osobních údajů Správce zpracovává, neboť jsou nezbytné k naplnění níže
uvedených účelů:
A. Registrace k uživatelskému účtu
E-shop, který správce provozuje, umožňuje registraci ke Klubu Edens Garden a to zřízením uživatelského účtu.
Při registraci jsou vyžadovány osobní údaje za účelem vytvoření uživatelského účtu, který slouží
k přehledu objednávek, které subjekt údajů v e-shopu uskuteční nebo již uskutečnil, načítání slev ve
formě bonusových kreditů na další nákupy, nebo správu fakturačních a dodacích údajů.
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů pro účely registrace k uživatelskému účtu je
udělení dobrovolného, nepodmíněného souhlasu subjektu osobních údajů správci.
Členům Klubu Edens Garden je zasílán pravidelný newsleper, ze kterého se mohou členové kdykoli odhlásit.
B. Plnění smlouvy
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.
Zpracování osobních údajů se provádí za účelem bezproblémového dodání zboží nebo služeb, které
subjekt údajů objednal.
C. Newslejer (obchodní sdělení)
Zasílání propagačních e-mailů registrovaným uživatelům a/nebo zákazníkům k propagaci obdobných
výrobků a služeb. Správce může zasílat obchodní sdělení na kontakty svých Uživatelů nebo zákazníků,
kdy na základě oprávněného zájmu propaguje obdobné výrobky a služby prostřednictvím přímého
marke\ngu, avšak to jen do doby, než s gm příjemce vysloví nesouhlas.Mimo případ oprávněného zájmu, může Správce zasílat obchodní sdělení také těm, kteří udělili
předchozí souhlas se zpracováním osobních údajů pro marke\ngové a obchodní účely předem (např.
prostřednictvím kontaktního formuláře na webu Správce). Funkce “Odhlásit se” je nastavena v každé
marke\ngové komunikaci, kterou správce šíří, tedy i pokud komunikuje se svými Uživateli. Správce
posílá obchodní sdělení týkající se nabídky jeho služeb či souvisejících produktů obvykle 2x do měsíce.
D. Přihlášení k odběru obchodních sdělení
E-shop Správce umožňuje přihlásit se k odběru obchodních sdělení.
Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů pro účely odesílání obchodních sdělení je udělení
dobrovolného, nepodmíněného souhlasu subjektu osobních údajů správci, a to formou potvrzení na
příslušné stránce s přihlášením k odběru. Každý odběratel je řádně informován prostřednictvím
těchto zásad o svých právech stran ochrany osobních údajů.
Přihlášení k odběru obchodních sdělení probíhá v tzv. režimu double opt-in, které brání případnému
zneužig e-mailové adresy. V praxi to znamená, že po potvrzení je na zadaný e-mail zasláno potvrzení
žádos\ o odběr obchodních sdělení. Toto potvrzení obsahuje ak\vní link, a teprve jeho prokliknugm
dojde k zařazení e-mailu do databáze příjemců odběratelů obchodního sdělení.
Pro rozesílku všech obchodních sdělení používá správce službu mailchimp.com
E. Zasílání transakčních zpráv.
Jedná se o zprávy pro registrované Uživatele, k zajištění informovanos\ o nutné údržbě nebo
chybových stavech E-shopu, jakož i o nových funkcionalitách. Současně zde patří e-maily o stavu
objednávky, doručení objednávky nebo fázi reklamačního řízení atd. Může se jednat o transakční e-
maily nebo zprávy prostřednictvím Informačního systému, či jiné obdobné zprávy.
F. COOKIES
Webové stránky správce používají cookies. O jejich nastavení a používání informuje správce na
samostatné podstránce webu.
Soubory cookies jsou malé soubory, které dočasně ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně
slouží k rozlišování chování uživatelů na webu. Osoba uživatele však není na základě těchto informací
iden\fikovatelná. Soubory cookies pomáhají např.:
– ke správné funkčnos\ stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími
obgžemi, zpracování těchto cookies nelze odmítnout;
– při zapamatování přihlašovacích údajů k účtu na webu, takže je není třeba pokaždé zadávat,
tyto cookies lze odmítnout;
– při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho
přizpůsobit co nejlépe naši nabídku, tyto cookies lze odmítnout;
– pomáhají zjis\t, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlížejí, aby se jim při procházení
stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o
které nemají zájem, tyto cookies lze odmítnout;
Některé marke\ngové cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třegmi
stranami, a které např. přímo podporují naše reklamní ak\vity (tzv. „cookies třegch stran“). Například
informace o prohlížených produktech mohou být využity k tomu, aby byla návštěvníkovi na
internetových stránkách mimo web správce zobrazována pouze taková reklama, která je relevantnípro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá. Podle
těchto údajů vás však nelze iden\fikovat.
Webové stránky správce využívají následující soubory cookies třegch stran:
AdWords (Google Inc), Sklik (Seznam.cz, a. s.), Facebook (Facebook Inc), Ecomail (Ecomail.cz s. r. o.):
pro trackování, remarke\ng
Google Analy\cs (Google Inc): pro webovou analy\ku
Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen
některých souborů cookies. Změnit nastavení cookies lze také na webu správce.
G. Odkazy na externí weby
Pro op\mální informovanost návštěvníků jsou na webové stránce Správce umístěny odkazy na weby
třegch stran (obvykle obchodní partneři, se kterými správce spolupracuje). Pokud subjekt údajů na
tento odkaz klikne, bere na vědomí, že weby třegch stran mají svoje vlastní zásady ochrany dat, které
se od zásad webových stránek správce mohou lišit.
H. Odeslání kontaktního formuláře
Webové stránky správce umožnují kontaktovat Správce prostřednictvím kontaktního formuláře.
Do formuláře je třeba kromě dotazu uvést jméno, telefon a e-mail. S\sknugm tlačítka Odeslat
formulář subjekt údajů souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem zpětného kontaktování a
zodpovězení vloženého dotazu.
Doba pro zpracování osobních údajů v případě odeslání kontaktního formuláře, po kterou budou
osobní údaje správcem uloženy, je doba trvání řešení dotazu, poté jsou osobní údaje z databáze
správce vymazány.
I. Další markelngové aklvity na webu správce
Na webu správce se můžete setkat s dalšími marke\ngovými ak\vitami typu: vyplnění dotazníku,
kvízu, účast v soutěži atp. Jedná se mimořádné, časově omezené ak\vity, u kterých je vždy
samostatně uvedeno, jaké osobní údaje správce sbírá a jak je s nimi dále nakládáno.
Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnug služby, resp. pro splnění všech povinnosg
správce, ať již tyto povinnos\ vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, je správce
povinen zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas udělený subjektem údajů po dobu stanovenou
příslušnými právními předpisy, či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu subjektu údajů.
J. Splnění zákonných požadavků včetně účasl v soudních řízeních a zákonných
požadavků orgánů veřejné správy, včetně dodržování národní bezpečnosl nebo práva.
III. PLÁNOVANÁ DOBA ZPRACOVÁNÍ
Pro účely registrace a vedení Uživatelského účtu, jakož i členství v Klubu Edens Garden mohou být zpracovány
veškeré kategorie osobních údajů, a to po dobu 2 let od posledního ak\vního prohlédnug
Uživatelského účtu, pakliže o zrušení účtu subjekt údajů nepožádá dříve.
Pro účely plnění práv a povinnosg ze smluvního vztahu mezi správcem a zákazníkem a to po dobu
trvání smluvního vztahu mezi Správcem a subjektem údajů, případně po dobu nutnou k plněnízákonných povinnosg a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do uplynug doby 5 let ode
dne ukončení smluvního vztahu se subjektem údajů.
Doba pro zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení, jsou 2 roky od posledního
aklvního prohlédnuo obchodního sdělení odběratelem, pakliže se z odběru subjekt údajů z odběru
neodhlásí dříve.
Výjimkou jsou daňové doklady vystavené Správcem Správce v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb.,
Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění
uskutečnilo.
IV. TECHNICKÁ, BEZPEČNOSTÍ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
Technická a bezpečnostní opatření. Správce s ohledem na pravděpodobnost rizik a s ohledem na
poměr mezi cenou možných opatření jakož i technickým možnostem zavedl technická bezpečnosg a
organizační opatření – a to ve všech oblastech, kde dochází ke zpracování osobních údajů (zejména
provoz webu, provoz e-shopu, zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky). Správce splňuje
přísné požadavky stran GDPR.
Vývojáři Správce spolupracují s advokáty, aby bylo zajištěno, že provozování E-shopu a webu Správce a
poskytování služeb Správcem odpovídá platným právním předpisům o nevyžádané poště a ochraně
soukromí.
Správce nemůže zveřejnit všechny detaily a okolnos\ technické povahy, kterými chrání svůj web a E-
shop a osobní údaje, které zpracovává. Zveřejněním detailů by mohlo dojít k usnadnění cesty těm,
kteří by o prolomení systémů a bezpečnostních bariér mohli usilovat.
Správce sděluje, že používá bezpečný Informační systém, který poskytuje Osobním údajů zabezpečení
odpovídající stavu techniky, nákladům, povaze, rozsahu a účelům zpracování. Správce považuje
Informační systém za bezpečný také s ohledem na možná rizika pro práva a svobody fyzických osob.
Organizační opatření. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům jsou zavázáni
mlčenlivosg a musí respektovat bezpečnostní zásady. Přístupy do všech systémů včetně Informačního
systému jsou personalizovány a kryty hesly, která se tvoří různými způsoby. Informační systém eviduje
logy, aby Správce mohl kontrolovat přístup jednotlivých zaměstnanců k jednotlivým databázím.
Zaměstnanci jsou pravidelně školeni.
Kancelář. Kanceláře Správce jsou bezpečné, uzamykatelné a cizí lidé k nim bez vědomí Správce nemají
přístup. Evidence vedené v papírové formě Správce nevede, jen tam, kde je to nezbytně nutné.
V takovém případě je Správce uchovává pod zámkem.
V. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM
Osobní údaje Správce předává pouze subjektům, se kterými má uzavřenou řádnou zpracovatelskou
smlouvu nebo smlouvu společných správců.
Společní správci. Jedná se o provozovatele jednotlivých provozoven, ve kterých Správce reálně
poskytuje relaxační a masážní služby. Tyto subjekty ke každodenní činnos\ mají přístup do
Informačního rezervačního systému, který je určen především ke správě rezervací a objednávek.
Obchodní sdělení, jakož i ostatní marke\ngové ak\vity, kde dochází ke zpracování osobních údajů
zákazníků provádí výhradně správce. Společní správci se dohodli, že jako kontaktní osoba, vystupuje
správce, prostřednictvím e-mailu info@edensgarden.cz nebo na adrese sídla.

Eden’s Garden, s.r.o., IČ: 01982966,
sídlem Praha 4 – Podolská 1489/6a, PSČ 14700
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297559
Zpracovatelé. Správce používá pouze prověřené zpracovatele, se kterými má uzavřenou písemnou
smlouvu, a kteří poskytují Správci minimálně stejné záruky jako Správce subjektům údajů. Správce
používá pouze zpracovatele, kteří jsou z EU nebo ze zemí bezpečných podle rozhodnug Evropské
Komise. Všichni \to partneři jsou vázáni povinnosg mlčenlivos\ a nesmějí využít poskytnuté údaje k
žádným jiným účelům, než ke kterým jim je správce zpřístupnil.
Naši zpracovatelé jsou účetní firma, platební brány, advoká\, vývojáři nebo marke\ngoví specialisté a
dále so~ware a cloudová řešení. Využíváme služby a naše data mohou být uložena na serverech
společnosg Google LLc., mailchimp.com. Využíváme služby doručovatelů a přepravců zboží, dále služby
Sklik.cz, Heureka.cz, účetní a mzdový systém. Podrobnos\ o našich zpracovatelích poskytujeme na
vyžádání.
Zákonné povinnosl. Osobní údaje může Správce předat třegm osobám, jestliže to vyžaduje zákon
nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.
VI. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Správce, je možné požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo
omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s
platnými zákony na ochranu osobních údajů. Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních
údajů, vznést námitku pro\ zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů a právo nebýt předmětem automa\zovaného individuálního rozhodování včetně
profilování (což Správce nečiní).
Práva subjektů údajů lze uplatnit na e-mailu info@edensgarden.cz.
Správce usiluje o to, aby právům subjektů údajů neprodleně dokázal vyhovět. Nicméně mohou nastat
okolnos\, za kterých Správce poskytnout přístup nemůže (například pokud žádané informace ohrožují
soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnug přístupu
byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Správce podnikne
přiměřené kroky k ověření totožnos\ Uživatele před gm, než provede jakékoliv kroky stran práv
subjektů údajů.
Podrobnos\ o právech subjektů údajů:
1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR budete mít právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od
Správce:
• potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
• informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým
osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva
požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo
omezení jejich zpracování nebo vznést námitku pro\ tomuto zpracování, právu podat sgžnost
u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokudnejsou získány od subjektu údajů, skutečnos\, že dochází k automa\zovanému rozhodování,
včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
• v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádos\ bude Správce oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený
poplatek.
2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů. Subjekt údajů má
rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů. Zároveň je povinen poskytnout
součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Správce zpracovává, nejsou přesné. Opravu
provede Správce bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnos\.
3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud
správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Správce má nastaveny
mechanismy pro zajištění automa\cké anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou
potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány.
4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud
bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku pro\
jejich zpracování.
5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení
zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Správce informovat
jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené
úsilí.
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl
správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o
předání těchto údajů jinému správci.
Pokud v souvislos\ se Smlouvou o poskytování služeb Správce nebo na základě souhlasu poskytnete
osobní údaje a jejich zpracování se provádí automa\zovaně, máte právo od Správce získat takové
údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky
proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za
příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třegch
osob, nelze vaší žádos\ vyhovět.
7. Právo vznést námitku prol zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku pro\ zpracování jeho osobních údajů z
důvodu oprávněného zájmu.
V případě, že Správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který
převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů zpracování na základě námitky ukončí
bez zbytečného odkladu.Pokud je námitka podána v případě zpracování související s přímým marke\ngem, pak Správce ukončí
zpracování bez zbytečného odkladu.
8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marke\ngové a obchodní účely je možné kdykoliv po
tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
9. Automalzované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnug založeného výhradně na
automa\zovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej
obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automa\zované rozhodování
bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
VII. ZÁVĚR
Zboží a služby Správce nejsou primárně určeny osobám mladším 16 let. Správce vědomě
neshromažďuje osobní údaje osob mladších 16 let.
Tyto zásady mohou být změněny pouze písemně. O tom budou uživatelé informováni prostřednictvím
webových stránek Správce.
V případě jakýchkoli dotazů stran našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím s důvěrou
obraťte prostřednictvím e-mailu info@edensgarden.cz.

Masáže Zobrazit
Pobočky Zobrazit
Dárkové poukazy Zobrazit
Rezervace Zobrazit